Szkoła Podstawowa Wygodzie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia w BZP: 347830 - 2009r. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Wygodzie reprezentowana przez Dyrektora Wandę Kuczyńską z siedzibą w Wygodzie , ul. Łomżyńska 2 , 18-400 Łomża tel. (086) 473 12 03 NIP: 718-177-03-07 REGON: 0001118880 Adres Internetowy: www.gminalomza.pl, e-mail: kucezeta@interia.pl. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYGODZIE . Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać: ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wygodzie z siatki na słupkach stalowych o długości 120 mb z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm o rozstawie 2,5 m i wysokości 3.0 m.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.11.13.00-1. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 27623.45 PLN. PROCEDURA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2009. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: BUD - MAR Marek Drożęcki , Mariusz Sadłowski, ul. Bolesława Podedwornego 19,, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Cena wybranej oferty: 27623.45 Oferta z najniższą ceną: 27623.45 oferta z najwyższą ceną: 52251.03 Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2009 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2009 14:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 11:15
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1949 razy